Ankle Pick Takedown

Ankle pick takedown with @amir_shamasbi @teamnogueiradubai thanks to šŸ”šŸ”šŸ” coach Ryan Bow @kaminariindubai #armbargirl #nogi #jiujitsu #teamnogueira #teamnogueiradubai #Ų¬ŁˆŲ¬ŁŠŲŖŲ³Łˆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s